Contributie

Scouting Sint Christoffel streeft er naar om de contributie zo laag mogelijk te houden zodat scouting voor iedereen toegankelijk blijft. Dit ondanks de teruglopende subsidie vanuit de gemeente.

 

De contributie bedraagt voor Bevers en Welpen €10,- per maand. Voor de Scouts, Explorers en Roverscouts €12,- per maand.

Voor elk extra lid uit één gezin geldt een korting van 10%!

Betaling:

* Overmaken naar NL34INGB0005 8592 75 t.n.v. Scouting St. Christoffel Hoensbroek onder vermelding van de naam van het lid.

* Gaarne de contributie te voldoen aan het BEGIN van elke maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

* Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met dhr. Van Mierlo, 06-10367908.