Geschiedenis scouting

De Engelsman Robert Baden-Powell is de grondlegger van het programma dat Scouting te bieden heeft. In 1903 kochten veel jongens zijn boek Aids to Scouting, bestemd voor verspieders in het leger. Deze jongens speelden een spel en noemden zich ‘B.P. Scouts’. Toen Baden-Powell dit in de gaten kreeg, schreef hij een boek dat aan dit spel aangepast is: Scouting for boys. Het boek kwam in 1908 uit en werd een echte bestseller. In 1910 ontstonden in Londen de eerst Scouting groepen voor meisjes. Baden-Powell reisde in deze tijd de hele wereld over om de start van Scouting te stimuleren. Dit lukte goed; waardoor er over de hele wereld (en ook in Nederland) scouting groepen ontstonden.

De scouting groepen die in Nederland ontstonden hadden toen nog de naam: Verkennerij of padvinderij. In 1973 werd Scouting Nederland opgericht; een fusie van verschillende verenigingen. Deze fusie was vooral omdat er een wens was dat men beter ging samenwerken zodat er geen terugloop kwam van leden. De naam verkennerij of padvinderij verdween en veranderde in Scouting.

De ideeën van Baden-Powell:

  • Ontplooiing en ontwikkeling van het individu; hierbij gaan we uit van het kind. Het kind ontdekt zichzelf en de wereld om zich heen.Groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende (bege)leiding; het accent ligt hierbij op samenspel, uitgedrukt in gezamenlijke activiteiten. Er is ook ruimte voor individuele activiteiten.
  • Wet en belofte; dit is de richtlijn voor hoe we binnen Scouting met elkaar omgaan.
  • Kleine groepjes spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van activiteiten.
  • Veelzijdige activiteiten zijn het kenmerk van de Scoutingprogramma’s die zijn afgestemd op de leeftijdsfase.
  • Hulpbereidheid en hulpvaardigheid; Scouting wil dat door activiteiten bevorderen.
  • Buitenleven; Scouting is geïnspireerd op en door het buitenleven en de omgeving.
  • Internationale verbondenheid; Scouting vind je over de gehele wereld in 122 landen met 24 miljoen leden. Scouting Nederland wil haar doelstelling bereiken door voor elke leeftijdsgroep een aangepast programma aan te bieden.