Geschiedenis scouting sint Christoffel

In 1948 hebben de paters van Mariarade het initiatief genomen om een welpen- en verkennersgroep op te richten. Zij kreeg als naam “St. Christoffel”, omdat de eerste aalmoezenier pater Christoforus Bousard was.

Christoffel is een heilige in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken. Hij geldt als een heilige die in veel landen wordt vereerd. Dat neemt niet weg dat hij in 1969 door de rooms-katholieke kerk is afgevoerd van de kerkelijke kalender. Dat wil zeggen: hij is voor die kerk wel nog een heliige, maar heeft geen officiële herdenkingsdag meer.

Christoffel is vooral bekend uit de legende van de Christusdrager. Volgens die legende heette Christoffel aanvankelijk Reprobus en was hij een oersterke man die op zijn rug mensen een rivier overdroeg. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daar mee bezig was werd dat kind zwaarder en zwaarder en dreigde Reprobus onder het gewicht midden in de rivier te bezwijken. Toen bleek het kind Christus te zijn en doopte hij Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd: Christoffel, Christusdrager.

Ook al zijn wij bij scouting St. Christoffel niet meer zo religieus als in het verleden, wij vinden wel nog inspiratie in dit verhaal. Bij scouting worden jongeren geholpen om de rivier over te steken van kind (bevers) naar de volwassenheid (roverscouts).

Aanvankelijk was de scoutinggroep niet zo groot, omdat het een vrij dure vereniging was, omdat de leden een aparte kledij hadden.

De eerste bijeenkomsten werden gehouden in een gammele houten keet op het voetbalveld van Mariarade. Toen in 1952 in Mariarade de speeltuin werd geopend, werd daar een deels stenen gebouw neergezet dat dienst ging doen als thuishonk voor St. Christoffel. Op 23 maart 1965 ging dit gebouw in vlammen op, maar een jaar later werd het huidige HK aan de Randweg geopend.

In het boek “Mariarade. Van Kloosterkolonie tot Mariarade” dat in 2015, honderd jaar nadat de eerste bewoners in Mariarade kwamen, wordt uitgebreid stil gestaan bij St. Christoffel.

Het zal niemand verrassen dat een vereniging die 70 jaar bestaat ups en downs heeft gekend, zowel wat betreft leden, stafleden, financiën, onderkomen. Na al die tijd staat de vereniging er goed voor en kijkt met enthousiasme naar de toekomst!