Organisatie

Scouting St. Christoffel is aangesloten bij Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenbeweging van Nederland met meer dan 100.000 leden. De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1000 scoutinggroepen. Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen meiden en jongens lid van Scouting.

Ofschoon St. Christoffel een katholieke vereniging is spant zij zich in om aan haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving aan te bieden.

Organisatorisch bestaat Scouting St. Christoffel uit een stichtingsbestuur en een groepsbestuur.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden om het scoutingspel mogelijk te maken: de accommodatie, de financiën en de wet- en regelgeving. Ook draagt het stichtingsbestuur de eindverantwoordelijkheid voor wat er binnen  de vereniging gebeurt.

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de verschillende groepen binnen de vereniging.

Om de ouders zo veel mogelijk bij de vereniging te betrekken streeft Scouting St. Christoffel ernaar om een ouderraad bij de vereniging te betrekken.

 

Het stichtingbestuur:

Voorzitter:                       Berry Diederen
Penningmeester:              Wim van Straten
Secretaris/Contributie: Maurice & Jenny Bemelmans
Beheerder:                        Henry Bierman
Groepsbegeleider:          Jo Peulen
Bestuurslid:       Math Spronk