Vacatures

Scouting is niet alleen leuk vanwege de activiteiten, de samenhorigheid en de vriendschappen. Scouting biedt ook een zeer goede omgeving om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Onze vereniging staat altijd open voor mensen die op welke manier dan ook willen helpen. Een "open sollicitatie" is dan ook altijd zeer welkom! Neem contact op met Wim van Straten op 06-13161005 of loop gewoon binnen tijdens onze opkomsten en vraag naar de mogelijkheden!

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren

De Scouting Sint Christoffel te Hoensbroek is aangesloten bij Scouting Nederland. De Scouting Sint Christoffel heeft ca 60 leden en is van plan verder te groeien. 

Onze doelstelling;

"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid."

 

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

 

Leiding M/V (vrijwillig)

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Leidingteams staan borg voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma waarmee de jeugdleden van hun speltak de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elk team heeft een teamleider die een coördinerende rol binnen het team vervult en het team naar buiten toe vertegenwoordigt. De teamleider is samen met de groepsbegeleider eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het leidingteam.

Je bezigheden
Je bent verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Scoutingspel, op basis van de Scoutingmethode. Dit houdt in:

 • het maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse programma’s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugdleden van jouw speltak.
 • Begeleiden en stimuleren van bevers, welpen of scouts in hun persoonlijke ontwikkeling, rekeninghoudend met de leeftijdsgroep van jouw speltak.
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg binnen de groep en regio en werving van nieuwe teamleden.
 • Zich inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team.

 

 • voorwaarden om de functie te kunnen vervullen
  Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent als leider bevers/welpen minimaal 17 jaar, als teamleider bevers/welpen ben je minimaal 18 jaar.
 • Je bent als leider scouts minimaal 18 jaar, als teamleider scouts ben je minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
 • Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.

Je beloning
Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je eigen leerdoelen. Daarnaast het vergroten van je management ervaring. Maar bovenal een plezierige besteding van je vrijetijd. Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode waarin je de diverse kanten de groep kunt leren kennen.

 

Groepsbegeleider M/V (vrijwillig)

 De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur, maar werkt nauw samen met de groepsbegeleider.

Je bezigheden
Je houdt je bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar ook met de relaties tussen de leidinggevenden en je zet je in als er zaken niet lekker lopen. Kortom het aanspreekpunt binnen het bestuur voor vrijwilligersbeleid van de groep. Je zit in het groepsbestuur als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur. Je bent de aanjager van het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur, je hebt de signaal functie voor aanpassingen en verbeteringen van vinden, binden, boeien en laten groeien van alle kaderleden en bestuur. Je bent wekelijk ongeveer 4 uur bezig met de begeleiding van de leiding en bestuur. Daarnaast vraagt deelname aan regionale en eventueel landelijke activiteiten en bijeenkomsten tijd.

Je bagage
Om je kerntaken als groepsbegeleider goed uit te kunnen voeren, ben je minimaal 23 jaar en sta je achter Je bent Lid (of bereidt dat te worden) van Scouting Nederland, van onbesproken gedrag, waardoor je een VOG kunt overleggen. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten te werken aan je eigen kwalificatie/ deskundigheid.  Met trots draag je tijdens de activiteiten Scoutingkleding: de Scoutfit. Uiteraard beschik je ook over de nodige competenties, maar heb je ook de mogelijkheid deze te ontwikkelen.

Je beloning
Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je eigen leerdoelen. Daarnaast het vergroten van je management ervaring. Maar bovenal een plezierige besteding van je vrijetijd. Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode waarin je de diverse kanten de groep kunt leren kennen.

 

Een trainee penningmeester M/V (vrijwillig)

Functieprofiel

Je bent voornemens penningmeester van het bestuur van het stichtingsbestuur van Scouting Sint Christoffel te worden. Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.

Wat doet de penningmeester?

 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening
 • Financiële administratie
 • Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
 • Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren)
 • Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten)
 • Declaratiebeleid
 • Coördinatie financiële acties
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen
 • Goed verzekeringsbeheer van de groep
 • Begeleidt de financiën van de groep met verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor de toekomst

Belangrijk:

 • Je bent accuraat en hebt inzicht in financiën en geldende regelgeving
 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 10 uur per maand
 • Er zijn 12 vergaderingen per jaar

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

 

Contactpersoon communicatie

Als contactpersoon communicatie stuur je een team aan dat zorgt voor alle interne en externe communicatie van je eigen Scoutinggroep. Hiermee zet je jouw eigen Scoutinggroep en tegelijkertijd Scouting in Nederland op de kaart en daarmee zorg je ervoor dat iedereen in Nederland weet wat scouts zoal doen en hoe gaaf Scouting is. Natuurlijk doe je dit allemaal met de hulp van het communicatieteam van Scouting Nederland.

 Je bent in deze functie het directe aanspreekpunt voor Scouting Nederland voor alles wat met communicatie te maken heeft. Binnen jouw eigen groep vorm je een team dat aan de slag gaat met de communicatie richting de buitenwereld, maar ook richting jullie eigen leden en ouders. Om hier richting aan te geven is er een omschrijving opgesteld om inzicht te geven waar je met je communicatieteam mee aan de slag kunt gaan.

 Teamtaken

Eenduidige uitstraling in woord en beeld
Jullie zorgen ervoor dat jullie in de externe communicatie een eenduidig beeld en een eenduidige boodschap over Scouting aanhouden. Dat betekent eigenlijk niets meer dan het volgende:

 • Jullie zorgen dat jullie in de externe communicatie de visie van jullie eigen groep en van Scouting Nederland in de gaten houdt en zoveel mogelijk uitdraagt;
 • Jullie kennen de huisstijl van Scouting Nederland en handelen hier naar;
 • Jullie doen aan een stukje huisstijlbewaking van je eigen groep en zorgen dat jullie uitingen er verzorgd en netjes uitzien.

Externe communicatie

Jullie gaan met het team actief op zoek naar kansen in de externe communicatie. Hierbij kunnen jullie bijvoorbeeld denken aan het volgende:

 • Het verzamelen en schrijven van persberichten;
 • Relaties opbouwen en onderhouden met de lokale pers;
 • Zorg dragen voor een positief imago van Scouting in Nederland en je eigen Scoutinggroep;
 • Contacten met sponsoren en partners leggen en onderhouden;
 • Het onderhouden van de website van je eigen groep;
 • Het beheren van de social media kanalen van je eigen groep;
 • Het beheren van de ScoutingApp van je eigen groep.

Interne communicatie

Niet alleen naar de buitenwereld, maar ook binnen jullie eigen groep is het belangrijk om goede communicatie te hebben. Hebben jullie bijvoorbeeld wel eens aan het volgende gedacht?

 • Artikelen verzamelen en redigeren voor het verenigingsblad of voor de (digitale) nieuwsbrief;
 • Zorgen voor duidelijke en tijdige communicatie naar ouders en leden.

Werving

Als communicatieteam zijn jullie de experts op het gebied van werving. Jullie gaan samen met de speltakteams actief aan de slag om meer leden of vrijwilligers te werven voor jullie eigen groep. Dat kan op de volgende manieren:

 • Informatiebladen en –folders van de groep samenstellen en up-to-date houden;
 • Samen met de speltakteams aan de slag gaan met wervingscampagnes en ervoor zorgen dat deze bij de juiste doelgroep aankomen;
 • Het verzorgen en organiseren van open dagen.

Communicatieadviseurs

Voor jullie groep zijn jullie de adviseurs op het gebied van communicatie. Om dit wat meer vorm te geven, kunnen jullie aan de slag gaan met de volgende punten:

 • Het opstellen van een strategisch communicatiebeleid voor je groep;
 • Deelnemen aan het overleg samen met de andere vrijwilligers;
 • Communicatievraagstukken aansnijden in het overleg met de andere vrijwilligers.

Wat verwachten we van jou als contactpersoon communicatie?

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijke reglement van Scouting Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 • Je hebt aantoonbare ervaring (of in ieder geval affiniteit) met communicatie
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Je beschikt over coördinerende vaardigheden en kunt een team aansturen

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een uitdagende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren
 • Inhoudelijk boeiende activiteiten binnen de communicatie
 • Samenwerking met andere betrokkenen en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
 • Een leuke invulling van je vrije tijd